Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Padáň č. 289 - Magyar Tannyelvü Alapiskola Padány 289


Adresa: Padáň 289, 92901 Padáň

IČO: 356263560208

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4352000000000007741434 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)