Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Jánosa Stampayho


Adresa: Stampayho ul. 229, 94342 Gbelce

IČO: 356263560200

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8952000000000007706559 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)