Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Horný Bar


Adresa: Hlavná 45, 93033 Horný Bar

IČO: 356263560212

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5909000000000190832667 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)