Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Streda nad Bodrogom


Adresa: Školská 4, 07631 Streda nad Bodrogom

IČO: 356263560124

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4952000000000007670031 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)