Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Základnej škole Rudolfa Benyovszkého s vyučovacím jazykom maďarským - Benyovszky Rudolf Alapiskola


Adresa: Školská 116, 93037 Lehnice

E-mail: livuss84@gmail.com

IČO: 356263560378

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0209000000000021879675 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)