Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Horná Potôň


Adresa: Horná Potôň 342, 93036 Horná Potôň

E-mail: zshornapoton@stonline.sk

IČO: 356263560429

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1252000000000007778464 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)