Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským


Adresa: Bratislavská 622/38, 93201 Veľký Meder

IČO: 356263560006

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9852000000000007765276 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)