Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Základnej škole s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom maďarským - Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda, Hlavná 193, Orechová Potôň


Adresa: Hlavná 193, 93002 Orechová Potôň

IČO: 356263560360

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4652000000000007732941 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)