Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Základnej škole Móra Koczána s vyučovacím jazykom maďarským Čiližská Radvaň


Adresa: Čiližská Radvaň 258, 93008 Čiližská Radvaň

E-mail: orgonavirag80@gmail.com

IČO: 356263560104

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8309000000000190075344 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)