Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Základnej škole Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Dolný Štál


Adresa: Hlavná 41/113, 93010 Dolný Štál

IČO: 356263560088

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6852000000000007687634 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)