Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Základnej škole a materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Jahodná, Záhradná 202


Adresa: Záhradná 202, 93021 Jahodná

E-mail: szulszov.eperjes@gmail.com

IČO: 356263560421

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2102000000003118071553 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)