Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Špeciálnej základnej škole a praktickej škole s vyučovacím jazykom maďarským


Adresa: Gyulu Szabóa 1, 92901 Dunajská Streda

E-mail: szspsvjmds@stonline.sk

IČO: 356263560495

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5152000000000008458120 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)