Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Súkromnej strednej odbornej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Dunajská Streda


Adresa: Neratovické nám. 1916/16, 92901 Dunajská Streda

IČO: 356263560205

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8911000000002624105176 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)