Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Strednej odbornej škole stavebnej s vyučovacím jazykom maďarským - Dunajská Streda


Adresa: Ul. Gyulu Szabóa 1, 92901 Dunajská Streda

IČO: 356263560005

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6752000000000007681929 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)