Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Baloň 254, Óvoda Balony 254


Adresa: Baloň 254, 93008 Baloň

E-mail: kristian.tovarys@minv.sk

IČO: 356263560068

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1209000000005050612665 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)