Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Nyelvű Óvoda - Jurová


Adresa: Jurová 106, 93004 Jurová

IČO: 356263560591

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5352000000000010242302 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)