Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Materskej škole s výchovným jazykom maďarským - Dunajská Streda


Adresa: Októbrová 939/47, 92901 Dunajská Streda

E-mail: eszter.vincze@gmail.com

IČO: 356263560011

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4602000000002810472754 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)