Združenie maďarských rodičov na Slovensku Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda,Októbrová ulica č.939/47,Dunajská Streda-Dunaszerdahely Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Združenie maďarských rodičov na Slovensku Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda,Októbrová ulica č.939/47,Dunajská Streda-Dunaszerdahely Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Združenie maďarských rodičov na Slovensku Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda,Októbrová ulica č.939/47,Dunajská Streda-Dunaszerdahely Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége min. 40 hodín v roku 2021 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Októbrová 939/47, 92901 Dunajská Streda

E-mail: eszter.vincze@gmail.com

IČO: 356263560011

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4602000000002810472754 / kód banky: 200 (VÚB banka, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!