Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Materskej škole s výchovným jazykom maďarským - Dolný Štál


Adresa: Dolný Štál 536, 93010 Dolný Štál

IČO: 356263560052

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4752000000000013436620 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)