Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Materskej škole s výchovným jazykom maďarským - Čakany


Adresa: Čakany 78, 93040 Čakany

IČO: 356263560540

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8952000000000008984825 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)