Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Materskej škole Eleka Benedeka s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská Streda - Benedek Elek Óvoda


Adresa: Alžbetínske námestie 323/3, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 356263560467

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0952000000000008429194 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)