Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Alapszervezete a Czeglédi Péter Református Gimnáziumban


Adresa: Ul. sv. Michala č. 38, 934 01 Levice

IČO: 356263560240

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6052000000000007713580 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)