Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Cirkevnej základenej škole reformovanej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Vojany


Adresa: Elektrárenská 50, 076 72 Vojany

IČO: 356263560160

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6252000000000004761931 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)