Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri Cirkevnej základnej škole Pála Palásthyho s vyučovacím jazykom maďarským Palásthy Pál Egyházi Alapiskola


Adresa: Plášťovce č. 5, 93582 Plášťovce

IČO: 356263560303

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5452000000000008820361 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)