Združenie maďarských rodičov na Slovensku Materská škola - Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským


Adresa: Žižkova 4, 040 01 Košice

IČO: 356263560029

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7652000000000004215375 / kód banky: 5200 (OTP banka, a.s.)