Združenie maďarských rodičov na Slovensku - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ferenca Móru - Zemianska Olča


Adresa: Školská 10, 94614 Zemianska Olča

IČO: 356263560118

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1552000000000007625441 / kód banky: 5200 (OTP banka, a.s.)