Združenie maďarských rodičov na Slovensku - Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským a materská škola s výchovným jazykom maďarským Pribeta - Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Alapszervezte a Perbetei Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában és Óvodába


Adresa: Školská 8, 94655 Pribeta

IČO: 356263560117

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9152000000000008391149 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)