Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Ohrady


Adresa: Hlavná 20, 93012 Ohrady

IČO: 356263560368

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7352000000000007739051 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)