Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Kútniky 644 -Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda Hegyéte Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Kútniky 644 -Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda Hegyéte Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Kútniky 644 -Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda Hegyéte Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége min. 40 hodín v roku 2021 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: 644, 92913 Kútniky

IČO: 356263560383

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9452000000000007770489 / kód banky: 5200 (OTP banka Slovensko, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!