Združenie maďarských rodičov na Slovensku - Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským Jókai Mór Alapiskola, Mieru 2, Komárno - Komárom


Adresa: Mieru 2, 94501 Komárno

IČO: 356263560325

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4111000000002620846743 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)