Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským-Corvin Mátyás Alapiskola ,Školská 6, Kolárovo Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským-Corvin Mátyás Alapiskola ,Školská 6, Kolárovo Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským-Corvin Mátyás Alapiskola ,Školská 6, Kolárovo Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége min. 40 hodín v roku 2022 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Školská 6, 94603 Kolárovo

IČO: 356263560198

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7309000000000210774354 / kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!