Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gymnázium, Moldava nad Bodvou


Adresa: ul. Československej armády 15, 04501 Moldava nad Bodvou

E-mail: bujnakm1@centrum.sk

IČO: 356263560003

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3609000000000089198518 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)