Združenie maďarských rodičov na Slovensku - Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Veľké Kapušany


Adresa: L.N. Tolstého 89/20, 07901 Veľké Kapušany

IČO: 356263560508

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5852000000000008539668 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)