Združenie maďarských rodičov na Slovensku Gymnázium Juraja Szondyho s vyučovacím jazykom maďarským - Szondy György Gimnázium ,Mládežnícka 22, Šahy - Ipolyság Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Združenie maďarských rodičov na Slovensku Gymnázium Juraja Szondyho s vyučovacím jazykom maďarským - Szondy György Gimnázium ,Mládežnícka 22, Šahy - Ipolyság Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Združenie maďarských rodičov na Slovensku Gymnázium Juraja Szondyho s vyučovacím jazykom maďarským - Szondy György Gimnázium ,Mládežnícka 22, Šahy - Ipolyság Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége min. 40 hodín v roku 2021 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: Mládežnícka 22, 93601 Šahy

IČO: 356263560148

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5552000000000007708626 / kód banky: 5200 (OTP banka Slovensko, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!