Združenie maďarských rodičov na Slovensku - Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským v Šahách


Adresa: Mládežnícka č. 22, 93601 Šahy

IČO: 356263560148

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5552000000000007708626 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)