Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Dolné Saliby 122 - Alsószeli


Adresa: Dolné Saliby 122, 92502 Dolné Saliby

IČO: 356263560365

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3952000000000007744125 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)