Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Mliečno


Adresa: Prvá ulica 124/31, 93101 Šamorín

IČO: 356263560367

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8252000000000007766631 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)