Zariadenie sociálnych služieb Ďurďošík, n. o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Zariadenie sociálnych služieb Ďurďošík, n. o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Zariadenie sociálnych služieb Ďurďošík, n. o. min. 40 hodín v roku 2021 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: 150, 4445 Ďurďošík

IČO: 45746265

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8911110000001349967008 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Slovakia, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!