Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga


Adresa: Hviezdoslavova 823/7, 02801 Trstená

IČO: 42434912

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

IBAN číslo účtu: SK6302000000002234201656 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)