Základná organizácia 24-66 Opatovce nad Nitrou


Adresa: Opatovce nad Nitrou 82, 972 02 Opatovce nad Nitrou

IČO: 001781521654

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5911110000001000006001 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)