Slovesnký zväz telesne postihnutých základná organizácia č. 215


Adresa: Hviezdoslavova 55, 903 01 Senec

IČO: 126649790026

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7409000000000180482982 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)