Vlkanová zdravo


Adresa: Matuškova 53, 97631 Vlkanová

IČO: 42395291

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5456000000007986902001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)