VitaCanis n.o.


Adresa: Lomnická 823/34, 040 01 Košice-mestská časť Sever

IČO: 50027034

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK7011000000002943012612 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)