Únia podnikových právnikov SR


Adresa: Pri Rajčianke č. 2927/8, 01047 Žilina

IČO: 45756775

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7875000000004022694566 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)