Trenčianska elektrická železnica, n.o.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Trenčianska elektrická železnica, n.o., budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali Trenčianska elektrická železnica, n.o. min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: M.R. Štefánika 376/30, 91401 Trenčianska Teplá

IČO: 45740348

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5656000000003085203002 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!