Tenisový klub Tennis Classic, o.z.


Adresa: Komenského 1276/20, 902 01 Pezinok

IČO: 42446562

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0509000000005120442412 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)