Telovýchovná jednota Progres


Adresa: Mlynská (bez uvedenia súpisného čísla), 925 72 Selice

IČO: 31872794

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2909000000000024092050 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)