Tanečný klub MINI Žilina


Adresa: Rajecká cesta 3, 010 01 Žilina

IČO: 48413844

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3911110000001354168008 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)