ŠPORTUJSNAMI


Adresa: Kráľovičove Kračany 142, 93003 Kráľovičove Kračany

IČO: 45793662

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7009000000005079620247 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)