Športový klub stolného tenisu Malé Bedzany


Adresa: Hlavná 43, 95501 Malé Bedzany

IČO: 37857118

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6109000000005024873124 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)