Športový klub Sky Up


Adresa: Pekinská 2539/4, 040 13 Košice-Mestská časť Sídlisko Ťahanovce

IČO: 42331625

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6675000000004023754022 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)