Športový klub polície Vysoké Tatry


Adresa: Vysoké Tatry - Starý Smokovec, 06201 Starý Smokovec 1

IČO: 50015371

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6211110000001373535002 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)